Konkurranser

Det finnes tre offisielle konkurranseklasser i Freestyle (FS) og Heelwork to Music (HTM). I tillegg til programmets varighet skilles de tre klassene gjennom økte krav i de tre kateogoriene Utførelse, Innhold og vanskelighetsgrad, Musikk og fortolkning. Det gis høyere poeng til et program med få, men godt utførte øvelser, enn et program med flere men dårligere utførte øvelser. Ønsket om å få inn så mange og vanskelige øvelser som mulig, bør aldri bli viktigere enn tolkning av musikken.

FS   HTM 
Klasse 1 (begynner klasse)
Musikken/programmet kan vare maks 2,5 min.
Fotarbeid (htm-posisjoner) skal ikke være dominerende. 
  Klasse 1 (begynner klasse)
Musikken/programmet kan vare maks 2,5 min.
Minst 75 % av programmet skal bestå av fotøvelser 
     
Klasse 2 (mellom klasse)
Musikken/programmet kan vare maks 3,5 min.
Fotarbeid (htm-posisjoner) skal ikke være dominerende.
  Klasse 2 (mellom klasse)
Musikken/programmet kan vare maks 3,5 min.
Minst 75 % av programmet skal bestå av fotøvelser
     
Klasse 3 (avansert klasse)
Musikken/programmet kan vare maks 4 min.
Fotarbeid (htm-posisjoner) skal ikke være dominerende.
  Klasse 3 (avansert klasse)
Musikken/programmet kan vare maks 4 min.
Minst 75 % av programmet skal bestå av fotøvelser
     


Se regelverket for nærmere spesifikasjoner. 


I tillegg finnes en uoffisiell konkurranseklasse som kalles 6+

Det betyr at det kan være flere enn seks ben i ringen samtidig; en fører med to hunder (brace), to førere med hver sin hund (par), to førere med en hund, flere førere og flere hunder (gruppe)


Oppvisningsklasser/Treningsklasser

Rekruttklasse
For ekvipasjer som ikke tidligere har konkurrert, eller som har disket første gang i klasse 1.
Hunden kan ha på bånd og belønning i ringen er tillatt. Hunden må ha fylt 9 mnd.
Musikken bør ikke vare lenger enn 2 1/2 minutt. Får ingen dommerbedømmelse, men det kåres vanligvis en publikums favoritt.

Åpen klasse
Alle ekvipasjer kan stille. Belønning i ringen er tillatt.
Får ingen dommerbedømmelse.