Landslaget 2022

Jessica Karlgren og Storm (HTM)

VM i Paris 21.-24. april

Nordisk i Danmark 11.-13. november

EOC i Tyskland 17. - 20. november

Maria Schelin og Naala (HTM)

VM i Paris 21.-24. april

Nordisk i Danmark 11.-13. november

 

Marit Stenen og Ludde (FS og HTM)

Nordisk i Danmark 11.-13. november

 

Magni Stenen og Iben (FS og HTM)

Nordisk i Danmark 11.-13. november

Vigdis Bæver Larsen og Bella (FS)

Nordisk i Danmark 11.-13. november

EOC i Tyskland 17.-20. november

Hanne Bache-Mathiesen Henriksen og Poppy (FS)

Nordisk i Danmark 11.-13. november