Om NFF

Norsk Freestyleforening ble stiftet på nyåret 2005, på initiativ fra Nina Haaland. Interimstyret besto av Nina Haaland, Christine Movik, Ellen Christensen, Jane Ivem, Anja Schüller og Anne-Berit Brandt.

I 2008 ble NFF medlemsklubb innunder Norsk Kennel Klub.

NFF er interesseorganisasjonen til Kreativ lydighet. Vi har som formål å gjøre freestyle og heelwork to music til kjente hundesporter i Norge, med aktive utøvere over hele landet. Vi jobber med å ivareta og utvikle kreativ lydighet som konkurransesport, utdanne dommere og holde kurs, oppvisninger og konkurranser. Vi har også et medlemsblad "for swingende!" som gis ut 3-4 ganger i året. 

1. januar 2010 ble Freestyle og Heelwork to Music godkjent som offisielle hundesporter i Norge, innunder NKK. Komitéen som jobbet fram dette besto av Hanna Helgeland, Mari Gøbel, Merete A. Huser og Ellen Christensen.


NFFs organisasjonsnummer: 994 042 513

NFFs kontonummer: 6011 06 95791