Dommere

Liste over autoriserte dommere i Kreativ lydighet finner du på NKKs  hjemmesider under Prøvedommere og annet personell. Eller du kan finne en oppdatert liste (inkludert dommerens ID nummer) HER.


Har du lyst til å bli dommer i Kreativ Lydighet?

Vi håper på å få til utdanning av dommere i løpet av 2024. Vil du være med?

For å bli dommer så må du ha følgende kalifikasjoner:


Absolutt krav:
• Være, eller ha vært, aktiv i FS eller HTM, og ha oppnådd minst en 1. premie i klasse 2 (i FS eller HTM).

Minst et av følgende kriterier må tilfredsstilles:
• Ha opprykk til klasse 2 i lydighet, rallylydighet, agility eller klasse C i bruks.
• Gjennomført NKKs instruktørutdanning trinn 1.

Det kan søkes om unntak fra disse kriteriene ved å sende en begrunnet søknad til NFFs kompetansegruppe. Eksempel på unntak kan være instruktørutdannelse fra andre enn NKK som av KG anses som bra nok!

Hvorfor bli dommer?
• Det er gøy å dømme. 
• Du blir del av en engasjert og flott gjeng dommere. 
• Vi trenger flere dommere. 

Meld din interesse ved å sende en mail til kompetansegruppa.nff@gmail.com.

Frist 10. mai 2023.

 

En dommerutdanning inneholder følgende:

  • Ett praktisk og teoretisk helgekurs
  • Praktisk og teoretisk prøve
  • Aspirantarbeid ved minst to stevner og minst 20 deltakere, og alle klasser skal være representert. Aspirantarbeidet skal være for minst to ulike dommere. Kandidaten skal godkjennes av begge/alle dommere.